Gợi Ý Đề Tài Phân Tích Tấn Công Máy Chủ Web

BQT có nhận được yêu cầu hỗ trợ lên mô hình phân tích và phát hiện tấ công máy chủ Web Đầy là chủ đề thuộc lĩnh vực CHFI v9 Về lab tự xây dựng dễ nhất là theo mô hình lab PENTEST + mà chúng tôi có công bố qua kênh như sau https://www.youtube.com/watch?v=MKe88wm0C2AĐọc tiếp Gợi Ý Đề Tài Phân Tích Tấn Công Máy Chủ Web

Kiểm tra bộ nhớ sử dụng Volatility Workbench

Bài học cho các lớp CHFI và Digital Forensic. VOL là công cụ tôi luôn trình bày và được rất nhiều chuyên gia phải nói là "hàng đầu" rất thích. Nếu không nhầm thì tôi nhớ có anh Giang Vu, hay Than Cung, Thai IPPRO ... và nhiều bạn khác khi "moi móc" thông tin … Đọc tiếp Kiểm tra bộ nhớ sử dụng Volatility Workbench

Những công cụ pháp y số quan trọng nhất dành cho tin tặc và chuyên gia bảo mật CHFI v9

Các công cụ của Computer Forensics thường được các ngành bảo mật sử dụng nhiều hơn để kiểm tra các lỗ hổng trong mạng và ứng dụng bằng cách thu thập bằng chứng để tìm ra dấu hiệu của sự xâm phạm và thực hiện các bước giảm thiểu thích hợp. Tại đây, bạn có … Đọc tiếp Những công cụ pháp y số quan trọng nhất dành cho tin tặc và chuyên gia bảo mật CHFI v9

Digital Forensics Investigation using OS Forensics – CHFI plus (CEH VIETNAM)

OSForensics là tên của công cụ trung với thao tác pháp ý số dành cho hệ điều hành gây ra nhiều liên tưởng. Trong Module 6 của chương trình CHFI các bạn đã tìm hiểu và sử dụng OSForensic cho các thao tác dò tìm thông tin và chứng cứ số căn bản, loạt bài … Đọc tiếp Digital Forensics Investigation using OS Forensics – CHFI plus (CEH VIETNAM)

CHFI PLUS

Phần này v9 hay v10 đi nữa cũng không có trong giáo trình chính khóa. Đây là loạt bài mở rộng BQT dựng và tổng hợp để các bạn hoàn thiện thêm kỹ năng và kiến thức của mình. Có thể là những bài từ NIST Digital Forensic, từ ROOT ME , từ TRYHACKME hay … Đọc tiếp CHFI PLUS