Practice Lab Module Mật Mã Học

Cấu trúc liên kết phòng học trực tuyến

Trong phiên của bạn, bạn sẽ có quyền truy cập vào cấu hình lab sau.

Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Tùy thuộc vào các bài tập, bạn có thể sử dụng hoặc không sử dụng tất cả các thiết bị, nhưng chúng được hiển thị ở đây trong bố cục để có được sự hiểu biết tổng thể về cấu trúc liên kết của phòng thí nghiệm.

 • PLABDC01 – (Windows Server 2019 – Máy chủ miền)
 • PLABDM01 – (Windows Server 2019 – Thành viên miền)
 • PLABWIN10 – (Windows 10 – Máy trạm)
 • PLABKALI01 – (Kali 2019.2 – Máy trạm Linux Kali)
 • Hãy tham khảo hướng dẫn dựng AD Pentest Lab Offline

Bài tập 1 – Sử dụng công cụ mã hóa

Có nhiều công cụ mật mã khác nhau có sẵn trên thị trường. Trong bài tập này, bạn sẽ tìm hiểu về các loại công cụ mật mã khác nhau và cách chúng có thể được sử dụng để mã hóa và bảo mật thông tin.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có thể:

 • Chuẩn bị tệp và thư mục để mã hóa
 • Cài đặt và sử dụng Crypt4Free
 • Tải xuống và cài đặt HashCalc
 • Sử dụng Công cụ HashCalc
 • Sử dụng Máy tính MD5
 • Thực hiện mã hóa toàn bộ đĩa

Thiết bị của bạn

Bạn sẽ sử dụng các thiết bị sau trong phòng thí nghiệm này. Vui lòng bật nguồn này ngay bây giờ.

 • PLABDC01 – (Windows Server 2019 – Máy chủ miền)
 • PLABDM01 – (Windows Server 2019 – Thành viên)
Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Nhiệm vụ 1 – Chuẩn bị tệp và thư mục để mã hóa

Trong một kịch bản thực tế, việc bảo vệ thông tin nhạy cảm là điều tối quan trọng. Phương pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin là sử dụng mã hóa, có thể áp dụng cho cả tệp và thư mục.

Trong nhiệm vụ này, bạn sẽ học cách chuẩn bị các tệp và thư mục để mã hóa. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Đảm bảo bạn đã cấp nguồn cho các thiết bị cần thiết. Kết nối với PLABDM01 .

Hình 1.1 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.1 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Hiển thị màn hình nền của PLABDM01.

Bước 2

Đóng Trình quản lý máy chủ và sau đó, từ thanh tác vụ, hãy nhấp vào biểu tượng File Explorer .

Hình 1.2 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.2 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào biểu tượng File Explorer trên thanh tác vụ.

Bước 3

Trong ngăn bên trái của File Explorer , hãy mở rộng PC này rồi chọn Local Disk (C :).

Hình 1.3 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.3 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Mở rộng PC này và chọn Local Disk (C :).

Bước 4

Trong ngăn bên phải, nhấp chuột phải vào vùng màu trắng và chọn Mới > Thư mục .

Hình 1.4 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.4 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp chuột phải vào vùng màu trắng, chọn Mới và sau đó chọn Thư mục.

Bước 5

Trong hộp văn bản tên thư mục mới, hãy nhập như sau:

labfiles

Nhấn Enter .

Hình 1.5 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.5 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhập tên thư mục là labfiles.

Bước 6

Đóng cửa sổ File Explorer .

Hình 1.6 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.6 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Đóng cửa sổ File Explorer.

Bước 7

Trong hộp văn bản Nhập vào đây để tìm kiếm , hãy nhập nội dung sau:

Internet Explorer

Từ kết quả tìm kiếm, chọn Internet Explorer .

Hình 1.7 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.7 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Chọn Internet Explorer từ kết quả tìm kiếm.

Bước 8

Website Intranet được hiển thị. Trên trang chủ Intranet , nhấp vào Công cụ .

Hình 1.8 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.8 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào Công cụ trên trang chủ Intranet.

Bước 9

Trên Trang web Công cụ , bấm vào Công cụ lấy cắp dữ liệu (Hacking Tools) .

Hình 1.9 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.9 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào Công cụ Hacking trên trang chủ Intranet.

Bước 10

Tìm tệp md5calculator_setup.exe và nhấp vào nó.

Hình 1.10 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.10 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào tệp md5calculator_setup.exe.

Bước 11

Trong thanh thông báo, nhấp vào mũi tên xuống và chọn Lưu dưới dạng .

Hình 1.11 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.11 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào tùy chọn Lưu dưới dạng trên thanh thông báo.

Bước 12

Trong hộp thoại Save As, điều hướng đến thư mục Local Disk C: \ labfiles và nhấp vào Lưu .

Hình 1.12 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.12 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào Lưu trên hộp thoại Lưu dưới dạng.

Bước 13

Đóng thanh thông báo.

Giữ cửa sổ Internet Explorer mở.

Hình 1.13 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.13 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Đóng thanh thông báo.

Nhiệm vụ 2 – Cài đặt và sử dụng Crypt4Free

Sử dụng Gói mã hóa, bạn có thể mã hóa và giải mã các tệp và thư mục. Nó chứa một số thuật toán mã hóa có thể được sử dụng để bảo vệ thông tin nhạy cảm.

Trong phòng thí nghiệm này, bạn sẽ sử dụng gói Crypt4Free

Để cài đặt và sử dụng Crypt4Free, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Đảm bảo bạn đã cấp nguồn cho các thiết bị cần thiết và Kết nối với PLABDM01 .

Internet Explorer sẽ được mở với trang Công cụ lấy cắp dữ liệu được hiển thị.

Hình 1.14 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.14 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Hiển thị trang Công cụ lấy cắp dữ liệu.

Bước 2

Nhấp vào thanh địa chỉ và nhập

http://www.aeppro.com/products/free.shtml

nhấn nút Enter

Hình 1.15 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.15 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào tệp ape.msi.

Bước 3

Cuộn xuống và nhấp vào Tải xuống “Crypt4Free” (crypt4free setup.exe ),

Khi thông báo xuất hiện, hãy nhấp vào mũi tên xuống và chọn Lưu dưới dạng .

Hình 1.16 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.16 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào tùy chọn Lưu dưới dạng trên thanh thông báo.

Bước 4

Trong hộp thoại Save As, điều hướng đến thư mục Local Disk C: \ labfiles và nhấp vào Lưu .

Hình 1.17 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.17 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào Lưu trên hộp thoại Lưu dưới dạng.

Bước 5

Trong thanh thông báo, nhấp vào Chạy .

Hình 1.18 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.18 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào Chạy trên thanh thông báo.

Bước 6

Trong hộp thoại Thiết lập Crypt4Free , chọn Tôi chấp nhận các điều khoản trong Thỏa thuận Cấp phép và nhấp vào Cài đặt .

Hình 1.19 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.19 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào Cài đặt trên Vui lòng đọc trang Thỏa thuận cấp phép 2017 Gói Mã hóa Nâng cao.

Bước 7

Quá trình cài đặt bắt đầu.

Hình 1.20 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.20 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Hiển thị quá trình cài đặt Gói mã hóa nâng cao 2017.

Bước 8

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, trên trang Hoàn thành của Crypt4Free nâng cao , hãy nhấp vào Kết thúc .

Hình 1.21 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.21 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào Kết thúc trên trang Trình hướng dẫn thiết lập Gói mã hóa nâng cao 2017 đã hoàn thành.

Bước 9

Thu nhỏ cửa sổ Internet Explorer . Nhấp vào nút Windows, mở rộng Crypt4Free và sau đó chọn Crypt4Free .

Hình 1.22 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.22 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Chọn tùy chọn menu Gói mã hóa nâng cao 2017.

Bước 10

Ứng dụng Crypt4Free  được hiển thị.

Từ ngăn bên trái, mở rộng ổ C :, chọn  labfiles  và nhấp vào Mã hóa (Encrypt).

Hình 1.23 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.23 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Mở rộng ổ C và nhấp vào Mã hóa.

Bước 11

Con trỏ xuất hiện trong hộp văn bản Mật khẩu . Nhập mật khẩu sau:

Passw0rd

Trong hộp văn bản nhập Lại , hãy nhập mật khẩu sau:

Passw0rd

Nhấp vào Mã hóa ngay!

Hình 1.24 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.24 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhập và xác nhận mật khẩu, sau đó nhấp vào Encrypt Now !.

Bước 12

Quá trình mã hóa bây giờ bắt đầu.

Hình 1.25 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.25 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Hiển thị quá trình mã hóa.

Bước 13

Các tệp hiện đã được mã hóa. Phần dưới cùng của ngăn bên trái, Ghi nhật ký , hiển thị nhật ký cho quá trình mã hóa.

Hình 1.26 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.26 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Hiển thị các sự kiện mã hóa trong phần Ghi nhật ký.

Bước 14

Mở File Explorer và điều hướng đến thư mục C: \ labfiles . Lưu ý rằng đối với mỗi tệp, một tệp mới có biểu tượng chìa khóa đã được tạo. Đây là tệp được mã hóa.

Bấm đúp vào md5calculator_setup.exe .

Hình 1.27 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.27 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Hiển thị thư mục c: \ labfiles với các tệp được mã hóa và nhấp đúp vào md5calculator_setup.exe.

Bước 15

Hộp thoạiNhập mật khẩu  sẽ được hiển thị.

Nhập mật khẩu sau vào hộp văn bản Mật khẩu :

Passw0rd

Nhấp vào Giải mã .

Hình 1.28 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.28 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhập mật khẩu vào hộp thoại Enter Password và nhấp vào Proceed.

Bước 16

Thuật sĩ cài đặt Setup – MD5 Calculator sẽ được hiển thị. Nhấp vào Hủy .Lưu ý: Nếu thông báo xuất hiện cho biết tệp đã tồn tại, hãy nhấp vào 

Hình 1.29 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.29 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào Hủy trên trang Chào mừng đến với trang Hướng dẫn Cài đặt Máy tính MD5 của Trình hướng dẫn Thiết lập Máy tính MD5.

Bước 17

Các Exit Setup hộp thoại sẽ được hiển thị. Nhấp vào  .

Đóng cửa sổ File Explorer .

Hình 1.30 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.30 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào Không trên hộp thoại Exit Setup.

Bước 18

Bạn đã quay lại cửa sổ Crypt4Free . Mở rộng các tệp lab .

Chọn md5calculator_setup.exe.aep và nhấp vào Giải mã .

Hình 1.31 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.31 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Chọn md5alculator_setup.exe và nhấp vào Giải mã.

Bước 19

Con trỏ được di chuyển vào hộp văn bản Mật khẩu .

Nhập mật khẩu sau vào hộp văn bản Passw0rd :

Passw0rd

Nhấp vào Giải mã ngay !.

Quá trình giải mã bây giờ sẽ bắt đầu.

Hình 1.32 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.32 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhập mật khẩu và nhấp vào Decrypt Now !.

Bước 20

Bây giờ, tập tin đã được giải mã. Trong phần Ghi nhật ký , trạng thái của tệp bây giờ được hiển thị.

Hình 1.33 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.33 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Hiển thị các sự kiện giải mã trong phần Ghi nhật ký.

Đóng cửa sổ Crypt4Free .

Nhiệm vụ 3 – Tải xuống và cài đặt HashCalc

HashCalc cho phép bạn kiểm tra 13 thuật toán băm và tổng kiểm phổ biến.

Trong nhiệm vụ này, bạn sẽ học cách sử dụng HashCalc.

Bước 1

Đảm bảo bạn đã cấp nguồn cho các thiết bị cần thiết, Kết nối với PLABDM01 . Khôi phục cửa sổ Internet Explorer từ thanh tác vụ.

Điều hướng trở lại http: // mạng nội bộ và đi tới Công cụ > Công cụ lấy cắp dữ liệu

Hình 1.34 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.34 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Hiển thị trang Công cụ Hacking.

Bước 2

Trên trang [..]> Tools> Hacking Tools , cuộn xuống và xác định vị trí và nhấp vào hashcalc.zip .

Hình 1.35 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.35 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào tệp hashcalc.zip.

Bước 3

Trên thanh công cụ thông báo, nhấp vào Mở .

Hình 1.36 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.36 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào Mở trên thanh công cụ thông báo.

Bước 4

File Explorer mở và chuyển hướng bạn đến thư mục lưu tệp thiết lập hashcalc .

Bấm đúp vào tệp thiết lập .

Hình 1.37 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.37 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp đúp vào tệp thiết lập trong cửa sổ File Explorer.

Bước 5

Các Setup – HashCalc thuật sĩ sẽ được hiển thị. Trên trang Chào mừng bạn đến với trang Trình hướng dẫn thiết lập HashCalc , hãy nhấp vào Tiếp theo .

Hình 1.38 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.38 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào Tiếp theo trên trang Chào mừng đến với trang Hướng dẫn thiết lập HashCalc của trình hướng dẫn Thiết lập – HashCalc.

Bước 6

Trên trang Thỏa thuận cấp phép , chọn Tôi chấp nhận thỏa thuận và nhấp vào Tiếp theo .

Hình 1.39 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.39 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Chọn Tôi chấp nhận thỏa thuận và nhấp vào Tiếp theo.

Bước 7

Trên trang Chọn vị trí đích , chấp nhận cài đặt mặc định và nhấp vào Tiếp theo .

Hình 1.40 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.40 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Giữ đường dẫn đích mặc định và nhấp vào Tiếp theo.

Bước 8

Trên trang Chọn Thư mục Menu Bắt đầu , giữ tên menu mặc định và bấm Tiếp theo .

Hình 1.41 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.41 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Giữ tên menu mặc định và nhấp vào Tiếp theo.

Bước 9

Trên trang Chọn nhiệm vụ bổ sung , giữ lựa chọn mặc định của Tạo biểu tượng màn hình và nhấp vào Tiếp theo .

Hình 1.42 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.42 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Giữ lựa chọn mặc định của Chọn Nhiệm vụ Bổ sung và nhấp vào Tiếp theo.

Bước 10

Trên trang Sẵn sàng cài đặt , bấm Cài đặt .

Hình 1.43 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.43 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào Cài đặt trên trang Sẵn sàng cài đặt.

Bước 11

Trên trang Hoàn thành trình hướng dẫn thiết lập HashCalc , bỏ chọn tất cả các hộp kiểm và nhấp vào Kết thúc .

Hình 1.44 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.44 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Bỏ chọn các hộp kiểm và nhấp vào Kết thúc.

Đóng cửa sổ File Explorer .

Giảm thiểu Internet Explorer vì bạn sẽ cần trang web mạng nội bộ này sau này.

Nhiệm vụ 4 – Sử dụng Công cụ HashCalc

Sau khi cài đặt công cụ HashCalc, bạn có thể bắt đầu sử dụng nó. Để bắt đầu sử dụng công cụ HashCalc, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Đảm bảo bạn đã cấp nguồn cho các thiết bị cần thiết, Kết nối với PLABDM01 .

Bấm đúp vào biểu tượng HashCalc .

Hình 1.45 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.45 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp đúp vào biểu tượng HashCalc trên màn hình nền.

Bước 2

Các HashCalc hộp thoại sẽ được hiển thị.

Trong menu thả xuống Định dạng Dữ liệu , tùy chọn Tệp được chọn theo mặc định.

Hình 1.46 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.46 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Hiển thị hộp thoại HashCalc với Tệp được chọn làm Định dạng Dữ liệu.

Bước 3

Bên cạnh hộp văn bản Dữ liệu , nhấp vào [….]

Hình 1.47 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.47 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào nút nhật thực bên cạnh hộp văn bản Dữ liệu.

Bước 4

Các Find hộp thoại sẽ được hiển thị.

Nhấp vào mũi tên xuống trên menu thả xuống Look in và chọn Local Disk (C :).

Hình 1.48 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.48 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Chọn Local Disk (C 🙂 từ trình đơn thả xuống Look In.

Bước 5

Bấm đúp vào thư mục labfiles hoặc chọn và bấm Mở .

Hình 1.49 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.49 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Chọn các tập tin lab và nhấp vào Mở trong hộp thoại Tìm.

Bước 6  

Chọn tệp md5calculator_setup và nhấp vào Mở .

Hình 1.50 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.50 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Chọn tệp md5calculator_setup và nhấp vào Mở.

Bước 7

Tệp md5calculator_setup.exe hiện đã được thêm vào.

Bạn có thể chọn thuật toán băm hoặc tổng kiểm tra mà bạn có thể muốn kiểm tra cho tệp này.

Đối với tác vụ này, bạn sẽ sử dụng lựa chọn mặc định.

Nhấp vào Tính toán .

Hình 1.51 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.51 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Hiển thị lựa chọn tệp và sau đó nhấp vào Tính toán.

Bước 8

Kết quả được hiển thị ngay lập tức. Bạn có thể sử dụng hàm băm và tổng kiểm tra và so sánh nó với hàm băm và tổng kiểm tra gốc của tệp.

Thông thường, tất cả các tệp đều cung cấp chúng để đảm bảo rằng tệp không bị xử lý.

Hình 1.52 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.52 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Hiển thị các hàm băm được tính toán.

Bước 9

Nhấp vào Đóng .

Hình 1.53 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.53 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào Đóng trên hộp thoại HashCalc.

Nhiệm vụ 5 – Cài đặt Máy tính MD5

MD5 là một phần mềm miễn phí có một số tính năng sau:

 • MD5 Hash Extractor
 • Kiểm tra MD5
 • MD5 Checksum Verifier
 • MD5 Hash Viewer

Trong nhiệm vụ này, bạn sẽ học cách cài đặt Máy tính MD5.Lưu ý: Trong một trong các tác vụ trước, bạn đã tải xuống trình cài đặt Máy tính MD5 trong thư mục c: \ labfiles.

Để cài đặt Máy tính MD5, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Đảm bảo bạn đã cấp nguồn cho các thiết bị cần thiết, Kết nối với PLABDM01 .

Từ thanh tác vụ, nhấp vào biểu tượng File Explorer .

Hình 1.54 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.54 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào biểu tượng File Explorer.

Bước 2

Trong cửa sổ File Explorer , chọn Local Disk (C 🙂 trong ngăn bên trái, sau đó bấm đúp vào tệp labfiles trong ngăn bên phải.

Hình 1.55 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.55 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp đúp vào thư mục labfiles.

Bước 3

Bấm đúp vào md5calculator_setup .

Hình 1.56 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.56 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp đúp vào tệp md5calculator_setup.

Bước 4

Thuật sĩ Setup – MD5 Calculator sẽ được hiển thị. Trên hộp thoại Chào mừng đến với Trình hướng dẫn Thiết lập Máy tính MD5 được hiển thị, hãy bấm Tiếp theo .

Hình 1.57 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.57 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào Tiếp theo trên trang Chào mừng bạn đến với trang Trình hướng dẫn Thiết lập Máy tính MD5.

Bước 5

Trên trang Chọn Vị trí Đích , giữ nguyên đường dẫn cài đặt mặc định và nhấp vào Tiếp theo .

Hình 1.58 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.58 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Giữ vị trí cài đặt mặc định và nhấp vào Tiếp theo.

Bước 6

Trên trang Chọn Thư mục Menu Bắt đầu , giữ tên menu mặc định và bấm Tiếp theo .

Hình 1.59 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.59 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Giữ đường dẫn menu mặc định và nhấp vào Tiếp theo.

Bước 7

Trên trang Chọn nhiệm vụ bổ sung , giữ nguyên lựa chọn mặc định và nhấp vào Tiếp theo .

Hình 1.60 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.60 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào Tiếp theo trên trang Chọn Nhiệm vụ Bổ sung.

Bước 8

Trên trang Sẵn sàng cài đặt , xem lại cài đặt và nhấp vào Cài đặt .

Hình 1.61 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.61 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào Cài đặt trên trang Sẵn sàng cài đặt.

Bước 9

Trên trang Hoàn thành Trình hướng dẫn Thiết lập Máy tính MD5 , hãy bỏ chọn hộp kiểm Khởi chạy Máy tính MD5 .

Nhấp vào Kết thúc và đóng cửa sổ File Explorer .

Hình 1.62 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.62 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào Kết thúc trên trang Hoàn thành Trình hướng dẫn Thiết lập Máy tính MD5.

Nhiệm vụ 6 – Sử dụng Máy tính MD5

Sau khi cài đặt Máy tính MD5, bây giờ bạn có thể bắt đầu sử dụng nó. Để bắt đầu sử dụng ứng dụng Máy tính MD5, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Đảm bảo bạn đã cấp nguồn cho các thiết bị cần thiết và Kết nối với PLABDM01 .

Bấm đúp vào biểu tượng Máy tính MD5 trên màn hình nền.

Hình 1.63 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.63 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp đúp vào biểu tượng Máy tính MD5 trên màn hình nền.

Bước 2

Các MD5 Calculator hộp thoại sẽ được hiển thị.

Nhấp vào Thêm tệp .

Hình 1.64 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.64 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào Thêm tệp trên hộp thoại Máy tính MD5.

Bước 3

Các mở hộp thoại sẽ được hiển thị. Trong ngăn bên trái, hãy mở rộng Đĩa Cục bộ (C :), rồi chọn thư mục tệp lab .

Trên ngăn chi tiết, chọn aep .

Nhấp vào Mở .

Hình 1.65 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.65 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Chọn tệp aep và nhấp vào Mở.

Bước 4

Tập tin aep hiện đã được thêm vào danh sách.

Nhấp vào Tính toán .

Hình 1.66 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.66 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Hiển thị tệp aep đã thêm và sau đó nhấp vào Tính toán.

Bước 5

Lưu ý rằng giá trị MD5 được hiển thị trong hộp văn bản Giá trị MD5 Hiện tại .

Hình 1.67 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.67 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Hiển thị hàm băm được tính toán trong hộp thoại Máy tính MD5.

Bước 6

Nhấp vào biểu tượng HashCalc trên màn hình nền.Lưu ý: Trong trường hợp thực tế, hầu hết các tổ chức / nhà phát triển phần mềm sẽ đặt mã băm MD5 hoặc SHA bên cạnh tệp bạn cần tải xuống. Bạn cũng có thể tìm kiếm tên phần mềm trong công cụ tìm kiếm và xác minh các hàm băm. Trong tác vụ này, bạn sẽ tạo lại các băm của cùng một tệp bằng HashCalc và sau đó so sánh chúng trong Máy tính MD5.

Hình 1.68 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.68 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp đúp vào biểu tượng HashCalc trên màn hình nền.

Bước 7

Bên cạnh hộp văn bản Dữ liệu , nhấp vào [….]

Hình 1.69 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.69 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào nút nhật thực bên cạnh hộp văn bản Dữ liệu.

Bước 8

Các Find hộp thoại sẽ được hiển thị.

Nhấp vào mũi tên xuống trên menu thả xuống Look in và chọn Local Disk (C :).

Hình 1.70 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.70 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Chọn Local Disk (C 🙂 từ trình đơn thả xuống.

Bước 9

Bấm đúp vào thư mục labfiles hoặc chọn và bấm Mở .

Hình 1.71 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.71 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Chọn thư mục labfiles và nhấp vào Mở.

Bước 10  

Chọn tệp aep và nhấp vào Mở .

Hình 1.72 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.72 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Chọn tệp aep và nhấp vào Mở.

Bước 11

Tệp aep.msi hiện đã được thêm vào.

Như trước đây, bạn có thể chọn thuật toán băm hoặc tổng kiểm tra mà bạn có thể muốn kiểm tra cho tệp này.

Đối với tác vụ này, bạn sẽ sử dụng lựa chọn mặc định.

Nhấp vào Tính toán .

Hình 1.73 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.73 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào nút Tính toán trên hộp thoại HashCalc.

Bước 12

Các giá trị băm được hiển thị. Trong trường giá trị băm MD5 , chọn băm, bấm chuột phải và sau đó chọn Sao chép .

Hình 1.74 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.74 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp chuột phải vào băm MD5 và chọn Sao chép.

Bước 13

Nhấp vào Đóng .

Hình 1.75 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.75 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào Đóng trên hộp thoại HashCalc.

Bước 14

Quay lại ứng dụng Máy tính MD5 .

Đặt con trỏ bên trong hộp văn bản Xác minh Giá trị MD5 , nhấp chuột phải và chọn Dán .

Hình 1.76 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.76 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp chuột phải vào hộp văn bản Xác minh Giá trị MD5 và nhấp vào Dán.

Bước 15

Nhấp vào So sánh .

Hình 1.77 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.77 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào nút So sánh trong hộp thoại Máy tính MD5.

Bước 16

Các hộp thoại thông tin hộp được hiển thị.

Các thông tin hộp thoại sẽ được hiển thị với một thông điệp: “ OK, hai MD5 giá trị đều bình đẳng .” Bấm OK để đóng hộp thoại Thông tin.

Bấm OK .

Hình 1.78 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.78 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào OK trên hộp thoại Thông tin.

Bước 17

Đóng hộp thoại Máy tính MD5 .

Hình 1.79 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.79 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Đóng hộp thoại Máy tính MD5.

Nhiệm vụ 7 – Thực hiện mã hóa toàn ổ đĩa

Full Disk Encryption mã hóa nội dung của ổ đĩa, cũng bao gồm mã hóa phân vùng có thể khởi động. Có một số công cụ có sẵn trên thị trường có thể thực hiện mã hóa toàn bộ ổ đĩa. Trong tác vụ này, bạn sẽ sử dụng GiliSoft Full Disk Encryption, được thiết kế đặc biệt cho máy tính xách tay và các thiết bị di chuyển liên tục. Nó mã hóa ổ cứng bằng một hoặc các phân vùng. Nó cũng có khả năng mã hóa phân vùng hệ thống.

Để sử dụng GiliSoft Full Disk Encryption, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Đảm bảo bạn đã cấp nguồn cho các thiết bị cần thiết, Kết nối với PLABDM01 .

Khôi phục Internet Explorer và đảm bảo rằng bạn đang ở trang [..]> Tools> Hacking Tools .

Xác định vị trí và nhấp vào full-disk-encode.exe.

Hình 1.80 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.80 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Định vị và nhấp vào tệp full-disk-encode.exe trên trang Hacking Tools.

Bước 2

Trên thanh công cụ thông báo, nhấp vào Chạy .Cảnh báo: Nếu bạn được hiển thị rằng tệp không được tải xuống phổ biến và có thể gây hại cho máy tính của bạn, hãy chọn Hành động, Tùy chọn khác thả xuống và Vẫn chạy.

Hình 1.81 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.81 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào Chạy trên thanh thông báo.

Bước 3

Các Setup – GiliSoft Full Disk Encryption Wizard được hiển thị. Trên hộp thoại Chào mừng đến với Trình hướng dẫn Thiết lập Mã hóa Toàn bộ Ổ đĩa của GiliSoft , bấm Tiếp theo .

Hình 1.82 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.82 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào Tiếp theo trên trang Chào mừng đến với trang Hướng dẫn Thiết lập Mã hóa Toàn bộ Ổ đĩa của GiliSoft.

Bước 4

Trên trang Chọn vị trí đích , giữ vị trí cài đặt mặc định và nhấp vào Tiếp theo .

Hình 1.83 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.83 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Giữ nguyên đường dẫn cài đặt mặc định và nhấp vào Tiếp theo trên trang Chọn Vị trí Đích.

Bước 5

Trên trang Chọn Thư mục Menu Bắt đầu , giữ tên menu mặc định và bấm Tiếp theo .

Hình 1.84 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.84 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Giữ tên menu mặc định trên trang Select Start Menu Folder và nhấp vào Tiếp theo.

Bước 6

Trên trang Chọn nhiệm vụ bổ sung , giữ nguyên lựa chọn mặc định và nhấp vào Tiếp theo .

Hình 1.85 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.85 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Giữ các tùy chọn mặc định trên trang Chọn Nhiệm vụ Bổ sung và nhấp vào Tiếp theo.

Bước 7

Trên trang Sẵn sàng cài đặt , xem lại cài đặt và nhấp vào Cài đặt .

Hình 1.86 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.86 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào Cài đặt trên trang Sẵn sàng cài đặt.

Các Cài đặt trang sẽ hiển thị quá trình cài đặt.

Hình 1.87 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.87 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Hiển thị tiến trình cài đặt trên trang Cài đặt.

Bước 8

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn được điều hướng đến trang Hoàn thành Trình hướng dẫn Thiết lập Mã hóa Toàn bộ Ổ đĩa của GiliSoft . Đảm bảo rằng tùy chọn Yes, restart the computer now được chọn.

Nhấp vào Kết thúc .

Hình 1.88 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.88 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Giữ tùy chọn khởi động lại và nhấp vào Kết thúc.

Bước 9

Kết nối với PLABDM01 sau 1 phút.

Khi bạn đã kết nối với PLABDM01 , hãy nhấp đúp vào biểu tượng Gilisoft Full Disk Encryption 3.5.0 trên Màn hình nền.

Hình 1.89 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.89 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp đúp vào biểu tượng GiliSoft Disk Encryption 3.5.0 trên màn hình nền.

Bước 10

Trên hộp thoại Đăng ký Phần mềm , bấm Đánh giá .

Hình 1.90 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.90 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào Đánh giá trên hộp thoại Đăng ký Phần mềm.

Bước 11

Các GiliSoft Full Disk Encryption 3.5.0 hộp thoại sẽ được hiển thị.

Chọn hộp kiểm C: \ [Hệ thống] và nhấp vào Mã hóa .

Hình 1.91 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.91 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Chọn C: \ [system] và sau đó nhấp vào Encrypt.

Bước 12

Các phần mềm đăng ký hộp thoại sẽ được hiển thị một lần nữa.

Nhấp vào Đánh giá .

Hình 1.92 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.92 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhấp vào Đánh giá trên hộp thoại Đăng ký Phần mềm.

Bước 13

Các Đặt mật khẩu hộp thoại sẽ được hiển thị. Trong hộp văn bản Mật khẩu và Xác nhận Mật khẩu , hãy nhập mật khẩu sau:

Passw0rd

Bấm OK .

Hình 1.93 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.93 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Nhập mật khẩu vào hộp văn bản Mật khẩu và Xác nhận Mật khẩu và nhấp vào OK.

Bước 14

Quá trình mã hóa đĩa bắt đầu.

Quá trình này sẽ mất vài phút để kết thúc và bạn có thể chọn đợi hoặc hủy bỏ lab này và chuyển sang mô-đun tiếp theo.

Hình 1.94 Ảnh chụp màn hình PLABDM01
Hình 1.94 Ảnh chụp màn hình PLABDM01: Hiển thị quá trình mã hóa đĩa đã bắt đầu.

Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: