CEH PLAB : Kiểu Tấn Công Nguy Hiểm Nhất – Kỹ thuật Xã Hội

Bài tập 1- Các loại và kỹ thuật xã hội Social Engineering Kỹ thuật xã hội hay Social Engineering là nghệ thuật điều khiển và sử dụng hành vi của con người để thực hiện một vi phạm an ninh. Trong kỹ thuật xã hội, nạn nhân không nhận ra rằng họ đang được sử dụng. Người … Đọc tiếp CEH PLAB : Kiểu Tấn Công Nguy Hiểm Nhất – Kỹ thuật Xã Hội

Nmap for Pentester: Vulnerability Scan Và Bài Tập CEH v11

Khi hoàn thành lớp CEH v11, các bạn sẽ nhận chứng chỉ Security365 Ethical Hacker, một khi cầm chứng chỉ này trong tay các bạn hoàn toàn tự tin tra lời bất kí câu hỏi nào của nhà tuyển dụng cũng như có thể demo "cho sập" một website bằng điện thoại di động của … Đọc tiếp Nmap for Pentester: Vulnerability Scan Và Bài Tập CEH v11

TryHackme Zero Logon

Liên kết phòng: https://tryhackme.com/room/zer0logonLưu ý: Phòng này chỉ dành cho Thành viên Premium của THM, chi phí 10 $ / tháng, hoặc 8$ nếu dùng email banla@hackermuxam.edu.vn để đăng kí Zero Logon - The Zero Day Angle Giới thiệu về lỗ hổng bảo mật - Vào ngày 14 tháng 9, Secura đã phát hành whitepaper cho … Đọc tiếp TryHackme Zero Logon

Windows Pentest Box Như KALI LINIX

Các bạn có thể build các máy trên Windows có những công cụ pentest / hacking như trên Kali Linux hay không ? Cũng có thể nhưng sẽ không có giải pháp thay thế hoàn toàn, trong số này có " Pentester Box, Commando và Ninjutsu OS" Pentest Box thì tải về và cài đặt … Đọc tiếp Windows Pentest Box Như KALI LINIX

Metasploit cho Pentester: Mimikatz

CEH v11 Plus - Bài học bổ sung cho iClass CEH v11 Bài hướng dẫn này sẽ giới thiệu các kiểu tấn công và những tác vụ có thể thực hiện trên Máy victim Windows bị xâm nhập, máy này là một thành viên của Bộ điều khiển miền Domain Controller thông qua Mô-đun Mimikatz … Đọc tiếp Metasploit cho Pentester: Mimikatz

Wordlists for Pentester

Bài này BQT tuyển ừ web Hacking Article, trình bày về các wordlist thông dụng trên Kali Linux và cách sử dụng như rockyou, các wordlist online và cách cài đặt ... Sau đây là các bài giảng và hướng dẫn trên LMS Stream của instrucTor Wordlists for Pentester P1 https://web.microsoftstream.com/video/ff0ab15f-1c92-4c4c-8bb9-4f741e45bdf6 Wordlists for Pentester P2 … Đọc tiếp Wordlists for Pentester

CEH v11 PLAB Mã Hóa

Chủ đề mã hóa thường được xếp sau cùng tuy nhiên các bạn có thể làm lúc nào tùy thích miễn là hoàn thành bài tập được giao. Sau đây là các bài về Cryptography trên Security365 Practcie Lab cần hoàn thành trước 90 ngày. CEHv11_PLAB_Module_Crypt_p1_Install_MD5Cal_Crypt4FREE CEHv11_PLAB_Module_Crypt_p2_Encrypt_LabFiles CEHv11_PLAB_Module_Crypt_p3_Full_Disk_Encryption Sau này các bạn sẽ làm thêm … Đọc tiếp CEH v11 PLAB Mã Hóa

Cài Đặt Lab Cơ Sở (CBT LAB)

Bước 1 Tải VMWARE và cài https://hackermuxameduvn-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/daotao_hackermuxam_edu_vn/EahOeMpUMmhCuTIKWvWVkzgBrzVwsvZo9tCEeOupeM8ddQ?e=Tvqarf Bước 1 Tải VMWARE và cài https://hackermuxameduvn-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/daotao_hackermuxam_edu_vn/EahOeMpUMmhCuTIKWvWVkzgBrzVwsvZo9tCEeOupeM8ddQ?e=TvqarfPhần cài đặt VMWARE WorkStation các bạn tự tìm hiểu, chỉ là giải nén (pass 123 nếu có) và cài bình thường như bao ứng dụng khác. Bước 2 : Tải KALI Linux và Import vào Máy ảo VMWARE---- Tham khảo bài … Đọc tiếp Cài Đặt Lab Cơ Sở (CBT LAB)

Setup Lab Nâng Cao AD Pentest Lab

Hướng dẫn gốc của H.A https://cehvietnam.com/2021/03/23/active-directory-pentesting-lab-setup/ Cài lab nâng cao thật ra cũng chỉ là các máy ảo nhưng ta sẽ build dựa trên mô hình của PLAB để phòng khi lab nó chậm quá hay vì các lý do nào khác thì vẫn có đầy đủ đồ chơi mà luyện tập. Bài hướng dẫn … Đọc tiếp Setup Lab Nâng Cao AD Pentest Lab

Ethical Hacking 4 NHNN

Đây là danh mục các bài học của 1 khóa đào tạo bootcamp (tập trung) 5 ngày dành cho một bank tại Việt Nam Các bạn xem và tham khảo hết tất cả các bài trình bày tại đây sẽ giúp có cái nhìn tổng quát nhất về những nội dung chính của CEH qua … Đọc tiếp Ethical Hacking 4 NHNN

CEH v11 [+] Comprehensive Guide on ffuf

CEH v11 eLearning Course Đây là công cụ cần test kỹ, phần 1 BQT sẽ trình bày cách cài đặt và sử dụng demo, phải chạy target và test thêm với wordlist thích hợp. Phần 2 sẽ thử nghiệm thêm. Phần 1 ffuf https://web.microsoftstream.com/video/1bbbecd4-55a8-4924-b0d4-eb97ee15e5bc Bài luyện tập bổ sung cho các bạn lớp CEH v11 … Đọc tiếp CEH v11 [+] Comprehensive Guide on ffuf

Comprehensive Guide to AutoRecon

CEH-Master / Lab trên Kali Linux 2020 / 2021 vs Metasploitabe 2 + OSCP Client 251 https://www.youtube.com/watch?v=3Q7tlPQPD2s The AutoRecon tool is designed as a network reconnaissance tool. It is a multi-threaded tool that performs automated enumeration of services. The purpose of this tool is to save time while cracking CTFs and other penetration testing environments … Đọc tiếp Comprehensive Guide to AutoRecon

Practice Lab Module Mật Mã Học

Cấu trúc liên kết phòng học trực tuyến Trong phiên của bạn, bạn sẽ có quyền truy cập vào cấu hình lab sau. Tùy thuộc vào các bài tập, bạn có thể sử dụng hoặc không sử dụng tất cả các thiết bị, nhưng chúng được hiển thị ở đây trong bố cục để có … Đọc tiếp Practice Lab Module Mật Mã Học

CEH PLAB : Hacking Web Applications p2

CEH PLAB : Hacking Web Applications p1 Bản Việt hóa CEH vLAB : Hacking Web Applications p2 In many scenarios, organizations use off-the-shelf applications. In other scenarios, the organizations use a mix of off-the-shelf and custom applications. The patches and updates for the off-the-shelf applications are created and released by the vendor that created the application. … Đọc tiếp CEH PLAB : Hacking Web Applications p2

CEH vLAB : Hacking Web Applications p2

Bài tập 2 - Kiểm tra lỗ hổng ứng dụng web Xem bài tập 1 : Crack Password web Trong nhiều trường hợp, các tổ chức sử dụng các ứng dụng có sẵn. Trong các tình huống khác, các tổ chức sử dụng kết hợp các ứng dụng có sẵn và ứng dụng tùy chỉnh. Các bản … Đọc tiếp CEH vLAB : Hacking Web Applications p2

CEH PLAB : Hacking Web Applications p1

Exercise 1 - Web Application Password Cracking Bản Việt hóa Bài tập 1 - Bẻ khóa mật khẩu ứng dụng web Web applications are accessed using user credentials, which are stored in a database in the backend. There are several methods to store user credentials. If user credentials are stored in clear text, then they … Đọc tiếp CEH PLAB : Hacking Web Applications p1

CEH vLAB : Hacking Web Applications p1

Bài tập 1 - Bẻ khóa mật khẩu ứng dụng web Các ứng dụng web được truy cập bằng thông tin đăng nhập của người dùng, được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trong phần phụ trợ. Có một số phương pháp để lưu trữ thông tin đăng nhập của người dùng. Nếu thông tin đăng … Đọc tiếp CEH vLAB : Hacking Web Applications p1

Comprehensive Guide on Medusa – A Brute Forcing Tool

Tham khảo chi tiết bài này để bổ sung kiến thức cho phẩn crack password trong module Web Application Hacking trên Security365 Practice Lab Hello friends!! Today we are going to discuss – How much impactful Medusa is in cracking login credential of various protocols to make unauthorized access to a system remotely. In this article, … Đọc tiếp Comprehensive Guide on Medusa – A Brute Forcing Tool

Comprehensive Guide on Gobuster Tool

Hello Friend!! Today we are going demonstrate URLs and DNS brute force attack for extracting Directories and files from inside URLs and sub-domains from DNS by using “Gobuster-tool”. Table of Content Introduction & InstallationUsing Wordlist for Directory Brute-ForceObtaining Full Path for a directory or fileHide Status CodeVerbose ModeIdentify Content-LengthDisable BannerUser-Agent ModeObtain Result with Specify Status … Đọc tiếp Comprehensive Guide on Gobuster Tool