vMware vSphere & Metasploit

Bài chuyển ngữ và có biên tập đôi chút của instrcutor Nguyễn Trần Tường Vinh (CEH Master) Bài gốc của tác giả Duane Anderson tại đây https://hakin9.org/vmware-vsphere-security-and-metasploit-exploitation-framework/ Khung khai thác Metasploit và Các vấn đề Bảo mật vMware vSphere Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu một số mối đe dọa, cách giảm thiểu … Đọc tiếp vMware vSphere & Metasploit

Bài Học Mẫu [ Live & Capture Video]

Các bài học bao gồm bài live stream hoặc video tùy môn học. Những bài live stream vẫn được capture video để học viên xe lại khi không tham gia live được. Những buổi live có thời gian CEH - Live vào lúc 7 giờ 15 PM thứ 3 hàng tuần CHFI Live vào lúc … Đọc tiếp Bài Học Mẫu [ Live & Capture Video]