Cặp card wireless chuyên dùng để hack Wifi trên máy ảo Kali Linux với Linset hay WifiPhiser, Fuxion, Wifite …

Card chuyên dùng để hack Wifi trên máy ảo Kali Linux

 

Để có thể hack wifi hay pentest wifi trên máy ảo Kali Linux ta cần card wifi chuyên dùng như Tp Link WN722N v1, hoặc Sky USB Wifi. Nhưng ngày nay kiếm các card này coi bộ cũng hơi khó. Các bạn hãy xem video demo https://www.youtube.com/watch?v=wWEpllD5nGc

Module Wifi Hacking của CEH v9 / CEH VIETNAM có trình bày chi tiết vấn đề này https://cehvietnam.com/2017/03/01/dao-tao-hacker-mu-trang-ceh-v9-2017-certified-ethical-hacker-version-9/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s