Môn Thi Hết Hạn Của EC Council (Nâng cấp Version mới)

Certification NameExpiry Date
EC-Council Certified Security Specialist (ECSS) Version 9May 19th, 2022
Fundamentals in Computer Forensics (FCF)May 19th, 2022
Fundamentals in Information Security (FIS)May 19th, 2022
Fundamentals in Network Security (FNS)May 19th, 2022
EC-Council Certified Encryption Specialist (ECES) Version 2September 15th, 2021
EC-Council Certified Security Analyst v10May 15th, 2021
EC-Council Certified Security Analyst (Practical)May 15th, 2021
Certified Internet Marketing PractitionerOctober 10th, 2020
EC-Council Certified Incident Handler (ECIH) Version 1August 31st, 2019
EC-Council Certified Secure Programmer (ECSP .Net)December 31st, 2018
EC-Council Certified Secure Programmer (ECSP Java)December 31st, 2018
Certified in Advanced Mobile Hacking and Forensics (CAST 612) Version 3December 15th, 2018
Certified in Hacking and Hardening your Corporate Web Application (CAST 613)December 15th, 2018
Certified in Cryptography Deep Dive (CAST 615)December 15th, 2018
Certified in Securing Windows Infrastructure (CAST 616)December 15th, 2018
Certified in Designing and Implementing Cloud Security (CAST 618)December 15th, 2018
Certified in Advanced SQL Attacks and Countermeasures (CAST 619)December 15th, 2018
EC-Council Certified Disaster Recovery and Virtualization Technology Professional (ECDR-VT)October 31st, 2018
Wireless 5October 31st, 2018
Network 5October 31st, 2018
EC-Council Certified VoIP Professional (ECVP)October 31st, 2018
Network SecurityOctober 31st, 2018
Cyber MarketingOctober 31st, 2018
Customer Relationship Management (CRM)October 31st, 2018
Project Management in IT Security (PMIT)October 31st, 2018
Project Management (PM) Version 2October 31st, 2018
Certified in Advance Penetration Testing 611 (CAST 611) Version 3October 3rd, 2018
EC-Council Certified Security Analyst (ECSA) Version 9September 14th, 2018
Project Management in IT Security (PMIT) Version 1August 1st, 2018
EC-Council Certified Encryption Specialist (ECES) Version 1April 30th, 2018
Certified Internet Marketing Practitioner (CIMP)December 31st, 2017
EC-Council Disaster Recovery Professional (EDRP) Version 2November 30th, 2017
Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) Version 8August 31st, 2017
Certified in Advance Penetration Testing (CAST 611) Version 1April 30th, 2017
EC-Council Certified Security Specialist (ECSS) Version 3March 31st, 2017
EC-Council Network Security Adminstrator (ENSA) Version 4March 13th, 2017
Certified Secure Computer User (CSCU) Version 1October 1st, 2016
EC-Council Certified Security Analyst (ECSA) Version 8March 30th, 2016
EC-Council Certified Security Analyst (ECSA) Version 4October 31st, 2014
Security 5 (Sec 5)December 31st, 2013
Certified Ethical Hacker (CEH) Version 7October 31st, 2013
EC-Council Certified Secure Programmer (ECSP)September 30th, 2013
Cyber Marketing (CBM)August 31st, 2013
E-Business Security (EBS)February 28th, 2013
Enterprise Resource Planning (ERP)February 28th, 2013
Knowledge Management (KM)February 28th, 2013
Supply Chain Management (SCM)February 28th, 2013
Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) Version 4August 31st, 2012
Certified Ethical Hacker (CEH) Version 6.1September 30th, 2011
EC-Council Certified Secure Programmer (ECSP) Version 2October 1st, 2010
EC-Council Certified Security Specialist (ECSS) Version 2September 1st, 2010
EC-Council Network Security Administrator (ENSA) Version 3September 1st, 2010
Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) Version 3August 1st, 2010

Các bạn đã đăng kí voucher thi các môn CCQT của EC Council cần chú ý thời hạn có hiệu lực để tránh bị qua hạn không được phép thi. Để biết thêm thông tin hãy liên hệ Messenger hay Quản Lý Trung Tâm Khảo Thí ETC Zalo 0914433338 (lưu ý chỉ nhắn tin qua Zalo, không gọi trực tiếp).

Instructor Telegram @CertMasterOrg (chỉ dành cho học viên trao đổi)


Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: