2. Reconnaissance

Chương 2 của eCourseware OWASP Web Hacking

OWASP Web Hacking – Reconnaissance Phần 1 (90 phút) : https://web.microsoftstream.com/video/1df29520-6598-4f80-b772-28b3f2aa38b9

OWASP Web Hacking – Reconnaissance Phần 2 (100 phút) : https://web.microsoftstream.com/video/ce44ae29-bb50-4451-a615-fe7aeec79178


Introduction
Scanning and identifying services with Nmap
Getting ready
How to do it…
How it works…
There’s more…
See also
Identifying a web application firewall
How to do it…
How it works…
Watching the source code
Getting ready
How to do it…
How it works…
Using Firebug to analyze and alter basic behavior
Getting ready
How to do it…
How it works…
There’s more…
Obtaining and modifying cookies
Getting ready
How to do it…
How it works…
Taking advantage of robots.txt
How to do it…
How it works…
Finding files and folders with DirBuster
Getting ready
How to do it…
How it works…
Password profiling with CeWL
How to do it…
How it works…
See also
Using John the Ripper to generate a dictionary
Getting ready
How to do it…
How it works…
There’s more…
Finding files and folders with ZAP
Getting ready
How to do it…
How it works…


Nộp hình lab – Hãy gởi đáp án lên group


1 bình luận cho “OWASP Web Hacking 2.Reconnaissance”

  1. Ảnh đại diện OWASP Web Hacking eCourseware – CEH VIỆTNAM – Đào Tạo CEH – CHFI – ECSA – PENTEST+ PreOSCP

    […] ReconnaissanceIntroductionScanning and identifying services with NmapGetting readyHow to do it…How it […]

    Thích

Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: