PreOSCP [1-9] Pentest LAB Sick OS + KiopTrix Theo Quy Trình ECSA / LPT (P1 Intro)

Đăng kí học PreOSCP

PreOSCP [[1-9] là bài học thực hành sau khi dã hoàn thành các lý thuyết và thực tập từ chương 1 đến chương 9Trong seri bài học và bài lab này chúng ta sẽ đi từ đầu là bước quét IP cho đến khai thác 2 OSCP Vul LAB là SICK OS và KIOPTRIX seri. Các bài học trong seri này hãy làm sau khi đã học xong 9/25 Module lý thuyết của PWK v2 cũng như xem full các bài học lý thuyết + thực hành của PWK v1. Học và xem càng nhiều sẽ thưc hành chắc tay, khi thi khả năng passed cao hơn.

Đầu tiên, ta sẽ làm quen với 2 lab Sick OS và Kioptrix theo quy trình của ECSA hay LPT. Lưu ý là các bạn học OSCP nên tìm hiểu thêm về ECSA qua các bài học tổng quát mà trung tâm cung cấp, kèm theo những tài liệu chính hãng rất hay

Toàn bộ seri này gồm có 15 bài học với thời lượng 6 tiếng

PreSOCP_HKX_Find_Virtual_Machine_IP_2_NMAP_Common_3_Exploit_UnRealIIRCD_4_CTF_KiopTrix_L1-2 (57 phút)

ecsav10_dpreoscp_web_pentest_sickos_p1 (13 phút)

ecsav10_dpreoscp_web_pentest_sickos_p2 (33 phút)

ecsav10_preoscp_bruteforce_smb_and_use_exploit_psexec (10 phút)

preoscp_ecsa_attack_simple_shell_to_metershell (1 giờ 14 phút)

preoscp_ecsav10_osint (1 giờ 3 phút)

PreOSCP_KIOPTRIX_Level_1_P1_Qua_Loi_Samba 2.2.1a – Dung Searchsploit – NoMetasploit (7 phút)

PreOSCP_KIOPTRIX_Level_1_P2_Qua_Apache_Bug_OpenFuck_OWASP.Web.Hacking_CTF p1 (8 phút)

PreOSCP_KIOPTRIX_Level_1_P2_Qua_Apache_Bug_OpenFuck_OWASP.Web.Hacking_CTF p2 (15 phút)

PreOSCP_KIOPTRIX_Level_1_P2_Qua_Apache_Bug_OpenFuck_OWASP.Web.Hacking_CTF p3 (7 phút)

PreOSCP_KIOPTRIX_Level_1_P3_Dung_Metasploit_tran2open_exploit_Samba2.2.1a (13 phút)

Đầu tiên, hãy xem lại những thao tác căn bản nhưng cần thiết .

Vào khu vực bài học PreOSCP [1-9] Pentest LAB Sick OS + KiopTrix Theo Quy Trình ECSA / LPT (P2 Bài Học)

Sau khi tham khảo các bài học, các bạn hãy ghi chú những điểm chính trên sổ tay và tiến hành chạy lại 2 lab Sick OS và Kioptrix để khai thác các bug trên mà không tham khảo bài hướng dẫn , không sử dụng Metasploit.

Khi hoàn thành hãy chụp hình hoặc quay video chi tiết quá trình thực tập chia Upload qua stream bài làm của Nhóm PreOSCP


Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: