Metasploit Framework 6 in Termux

Metasploit 6 running

How to:

Auto

source <(curl -fsSL https://kutt.it/msf)

Manual

pkg install wget

wget https://raw.githubusercontent.com/gushmazuko/metasploit_in_termux/master/metasploit.sh

chmod +x metasploit.sh

./metasploit.sh

After installation complete

Start postgresql

./postgresql_ctl.sh start

And run msfconsole

msfconsole


Tiếp theo, hãy cài hping 3, nmap ...
Xem bài học 

Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: