PreOSCP – Pentest With Kali Linux 0.1

PreOSCP – Pentest With Kali Linux 0.2

PreOSCP – Pentest With Kali Linux 0.3

Phần 3 và 4 là thu thập thông tin bị động và chủ động. Rõ ràng thu thập thông tin là bước quan trọng và chiếm nhiều thời gian nhất. Đúng như câu nói …..

4 – Active Information Gathering ……………………………………………………………………………..
4.1 – DNS Enumeration …………………………………………………………………………………………………………………
4.1.1 – Interacting with a DNS Server ………………………………………………………………………………………….
4.1.2 – Automating Lookups …………………………………………………………………………………………………………
4.1.3 – Forward Lookup Brute Force ……………………………………………………………………………………………..
4.1.4 – Reverse Lookup Brute Force……………………………………………………………………………………………..
4.1.5 – DNS Zone Transfers ……………………………………………………………………………………………………….
4.1.6 – Relevant Tools in Kali Linux ……………………………………………………………………………………………
4.1.7 – Exercises …………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 – Port Scanning……………………………………………………………………………………………………………………….

4.2.1 – TCP CONNECT / SYN Scanning …………………………………………………………………………………..
4.2.2 – UDP Scanning………………………………………………………………………………………………………………..
4.2.3 – Common Port Scanning Pitfalls……………………………………………………………………………………….
4.2.4 – Port Scanning with Nmap ……………………………………………………………………………………………….
4.2.5 – OS Fingerprinting…………………………………………………………………………………………………………..
4.2.6 – Banner Grabbing/Service Enumeration.

4.2.7 – Nmap Scripting Engine (NSE) …….

4.2.8 – Exercises …………………………………………………………………………………………………………………………
4.3 – SMB Enumeration ……………………………………………………………………………………………………………….
4.3.1 – Scanning for the NetBIOS Service……………………………………………………………………………………
4.3.2 – Null Session Enumeration ……………………………………………………………………………………………….
4.3.3 – Nmap SMB NSE Scripts …………………………………………………………………………………………………
4.3.4 – Exercises …………………………………………………………………………………………………………………………
4.4 – SMTP Enumeration ……………………………………………………………………………………………………………..


4.4.1 – Exercise…………………………………………………………………………………………………………………………..
4.5 – SNMP Enumeration …………………………………………………………………………………………………………….
A Note From the Author…………………………………………………………………………………………………………….
4.5.1 – MIB Tree ………………………………………………………………………………………………………………………..
4.5.2 – Scanning for SNMP………………………………………………………………………………………………………..
4.5.3 – Windows SNMP Enumeration Example…………………………………………………………………………..
4.5.4 – Exercises …….

Lưu ý : Khóa học Pre OSCP v2 với các bài giảng qua video được gởi trực tiếp vào hộp thư của các bạn trên stream sẽ tiết kiệm cho các bạn được nhiều tháng Lab (hiện nay chi phí 30 ngày lab của OffSec cho OSCP v2 là khá cao, lên đến 200$). Học phí của chương trình PreOSCP là 5.500.000 VND. Xem nội dung khóa học và đăng kí học tại đây


Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: