Hacker Mũ Xám – GCEH 2.2 Recon Pro WIRESHARK

Hacker Mũ Xám – GCEH 2.2 Recon Pro WIRESHARK

Giới thiệu về Phòng thí nghiệm thực hành Wireshark sẽ cung cấp cho bạn nền tảng cần thiết để có được kỹ năng sử dụng Wireshark.

Bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ trong phòng thí nghiệm, bạn sẽ cải thiện kỹ năng thực tế của mình trong việc cài đặt và tùy chỉnh Wireshark, đồng thời sử dụng Wireshark để nắm bắt và phân tích lưu lượng truy cập. Bạn cũng sẽ làm quen với các cổng và giao thức phổ biến được sử dụng trong mạng.

Hướng dẫn phòng thí nghiệm
Hiểu các cổng và giao thức phổ biến
Cài đặt Wireshark
Chức năng Wireshark
Tùy chỉnh Wireshark
Làm việc với lưu lượng truy cập được thu thập
Phân tích lưu lượng truy cập đã thu thập
Phân tích các giao thức
Đánh hơi gói với Wireshark

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s