Download CEH v9 PreConfig Lab Wamp + ownCloud + Openssl / Https & Heartbleed + DVWA + WordPress

Download CEH v9 PreConfig Lab Wamp + ownCloud + Openssl / Https & Heartbleed

CEHv9_ownCloud_Heartbleed.7z

Để hỗ trợ cho các bạn trong bài thực hành của CEH v9 / Module Cryptography và Module Cloud Computing & Security BQT CEH VIETNAM đã dựng sẳn 1 máy chủ ảo cài sẳn WAMP và ownCloud, kèm theo đó là các certificate và hỗ trợ https để test lỗi trái tim rĩ máu (Heartbleed) .

Hãy tải CEHv9_ownCloud_Heartbleed.7z về tại đây https://drive.google.com/open?id=0B6GaVrBlJXUNUl9YbjhQbFJpMlk

Sau đó tiền hành giải nén và mở bằng Vmware. Khi load xong  chạy WampServer và mở cmd kiểm tra bằng lệnh netstat -na để xem port 443 đã mở hay chưa. Nếu chưa thì chạy lệnh httpd -t (ở trong thư mục bin của wamp)

Password ownCloud là:

username : admin

password : qwerty@123

Nếu có trở ngại nào vui lòng gởi câu hỏi tại đây !

https://drive.google.com/open?id=0B6GaVrBlJXUNZGVPYWRMSm5uU3c

Download lab gồm DVWA và WordPress với plug in contact theo mô hình của CEH v9. Tải về DVWA-WPVulLab.7z tại đây  https://drive.google.com/open?id=0B6GaVrBlJXUNZGVPYWRMSm5uU3c

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s