Hack Wifi Với Backtrack Hay Kali Linux

Đây là bài hướng dẫn về hack wifi được cover lại từ tài liệu của CBT. Do chạy trên máy ảo nên các bạn cần phải có 1 card wifi USB như TPLINK WN722N  hoặc xem danh sách card  / chipset được hỗ trợ tại đây

Most Popular Kali Linux Pen Testing USB Adapters 2017

Most Popular Kali Linux Chipsets.
Atheros AR9271
Ralink RT3070
Ralink RT3572

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s