Bài Tập Tổng Hợp Số 1 : CEH v9 Compo Lab 1 Hack Metasploiable 2 & TheROCK v1

Chào các bạn

Trước khi chuyển sang Metasploiable 3 chúng ta cần dứt điểm một số lab pentest system của Metasploiable 2 &THEROCK bao gồm những bài sau đây :

– Lưu ý : Để PoC (nghĩa là chứng minh đã hoàn tất) thì các bạn nên quay video lại tiến trình làn bài hay ít nhất cũng chụp 1 cái hình minh họa kết quả cuối cùng. Về quy cách quay video thì các bạn nên có 1 file text giới thiệu vắn tắt Mô Hình Lab, & Các bước thực hiện bài Lab để người xem có thể hiểu được nội dung cần truyền tải. Phần mềm ghi video có thể dùng như Bandicam, Camtasia …

Các bài hướng dẫn trình bày kha chi tiết, nên các bạn có thể bỏ bớt các tình huống đăng nhập hoặc trong bài tác giả dùng Backtrack nên nếu mình dùng Kali hay Parrot … cần phải linh động, vì các ứng dụng trên linux nó hoạt động khá tương tự nhau.

Danh mục các bài tập cần hoàn thành và gởi cho Admin Tran Ngoc Bang

Hack Metasploiable 2

1 – Bài Thực Hành Metasploit Framework Lesson 2 : Exploiting the distcc daemon to obtain root http://www.antoanthongtin.edu.vn/2013/11/bai-thuc-hanh-metasploit-framework_62.html

2.1 – Hướng Dẫn Thực Hành : Social Engineering Toolkit (SET): Lesson 1 http://www.antoanthongtin.edu.vn/2013/11/huong-dan-thuc-hanh-social-engineering_17.html

2.2 – Hướng Dẫn Thực Hành – (Social Engineering Toolkit (SET): Lesson 2 http://www.antoanthongtin.edu.vn/2013/11/huong-dan-thuc-hanh-social-engineering_18.html

2.3 – Hướng Dẫn Thực Hành – Social Engineering Toolkit (SET) : Lesson 3 http://www.antoanthongtin.edu.vn/2013/11/huong-dan-thuc-hanh-social-engineering.html

3 – Bài Thực Hành Metasploit Framework Lesson 3 : Exploiting Samba, CVE-2007-2447: Remote Command Injection http://www.antoanthongtin.edu.vn/2013/11/bai-thuc-hanh-metasploit-framework_2.html

4 – Bài Thực Hành Metasploit Framework Lesson 4 : Exploiting a Mis-Configured NFS Share http://www.antoanthongtin.edu.vn/2013/11/bai-thuc-hanh-metasploit-framework_83.html

5- Bài Thực Hành Metasploit Framework Lesson 5 : Exploiting the RMI Registration Server http://www.antoanthongtin.edu.vn/2013/11/bai-thuc-hanh-metasploit-framework_48.html

6 – Bài Thực Hành Metasploit Framework Lesson 6 : Scan Metasploitable wish Nessus http://www.antoanthongtin.edu.vn/2013/11/bai-thuc-hanh-metasploit-framework_21.html

7 – Bài Thực Hành Metasploit Framework Lesson 7 : Exploiting UnrealIRCD 3.2.8.1 http://www.antoanthongtin.edu.vn/2013/11/bai-thuc-hanh-metasploit-framework_76.html

8 – Bài Thực Hành Metasploit Framework Lesson 8 : Exploiting VSFTPD 2.3.4 http://www.antoanthongtin.edu.vn/2013/11/bai-thuc-hanh-metasploit-framework_84.html

9 – Bài Thực Hành Metasploit Framework Lesson 9 : Exploiting the Grub Menu to Gain the Root Password http://www.antoanthongtin.edu.vn/2013/11/bai-thuc-hanh-metasploit-framework_19.html

10 – Bài Thực Hành Metasploit Framework Lesson 10 : Exploiting Samba, Obtain Hashes, John the Ripper http://www.antoanthongtin.edu.vn/2013/11/bai-thuc-hanh-metasploit-framework.html

Hack THEROCK

1 – Hack Web Server THEROCK v1 { Using the MsfGUI to Grab A Shell and Transfer a File } http://www.antoanthongtin.edu.vn/2017/03/hack-web-server-therock-v1-using-msfgui.html

2 – Hack Web Server THEROCK v1 { Establishing A VNCShell To The Vulnerable Machine } http://www.antoanthongtin.edu.vn/2017/03/metasploit-ms08-067-establishing.html

3 – Hack Web Server THEROCK v1 (Kali : MS08-067) { Using the MsfCli to Grab A DOS Command Prompt } http://www.antoanthongtin.edu.vn/2017/03/hack-web-server-therock-v1-kali-ms08_13.html

4 – Hack Web Server THEROCK v1 (Kali : MS08-067) { Establishing A Shell To The Vulnerable Machine } http://www.antoanthongtin.edu.vn/2017/03/hack-web-server-therock-v1-kali-ms08.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s