Hacking with NetCat 1-2-3 [Crack OSCP]

Trong seri này các bạn cần xem và thực hành để nắm vững các skill khi dùng netcat. Có lẽ là hơi nhiều so với nội dung OSCP nhưng học có bao giờ thừa đâu nhĩ, biết đâu sẽ có những lúc hữu dụng . Nguồn từ hackingtutorials ORG Video bài học sẽ cung cấp … Đọc tiếp Hacking with NetCat 1-2-3 [Crack OSCP]