Exploiting a Mis-Configured NFS Share / Target Metasploitable 2 [PreOSCP]

Lỗi này hay được dùng cho các bài CTF trên VulnHUB . Khi thấy port 111 các bạn hãy nhớ bài viết và hướng dẫn sau... Trước tiên, tham khảo bài update của Infosec, sau đó xem thêm trên PentestLab và HackingArticle Linux Privilege Escalation using Misconfigured NFS Bài hướng dẫn https://www.youtube.com/watch?v=WL2cwJKShUQ Introduction Recently, while performing … Đọc tiếp Exploiting a Mis-Configured NFS Share / Target Metasploitable 2 [PreOSCP]

Linux Privilege Escalation using Misconfigured NFS

Đây là bài cần học kỹ để chuẩn bị cho bài thi OSCP v2 hay chơi các lab HackTheBox, VulnHUB, TryHackMe After solving several OSCP Challenges we decided to write an article on the various methods used for Linux privilege escalation, which can be helpful for our readers in their penetration testing projects. In this … Đọc tiếp Linux Privilege Escalation using Misconfigured NFS

Hacking Unreal IRCd 3.2.8.1 on Metasploitable 2

Trong bài hướng dẫn của HackingTutorials này các bạn sẽ thực hành các hướng khai thác dùng Metasploit và dùng mã khai thác khác có trên searchsploit mà ra, ngoài ra các bước phân tích code cũng rất thú vị và cần thiết cho những ai đang ôn thi OSCP. Bài hướng dẫn sẽ được … Đọc tiếp Hacking Unreal IRCd 3.2.8.1 on Metasploitable 2

A Guide To Linux Privilege Escalation [Crack OSCP]

From Patayu Để nắm vững các kỹ thuật leo thang trên Linux chúng ta cần thực hành thêm các lab vulnhub tuyển chọn tại đây Privilege Escalation Cheatsheet (Vulnhub) What is Privilege escalation? Most computer systems are designed for use with multiple users. Privileges mean what a user is permitted to do. Common privileges include viewing … Đọc tiếp A Guide To Linux Privilege Escalation [Crack OSCP]

Hacking with NetCat 1-2-3 [Crack OSCP]

Trong seri này các bạn cần xem và thực hành để nắm vững các skill khi dùng netcat. Có lẽ là hơi nhiều so với nội dung OSCP nhưng học có bao giờ thừa đâu nhĩ, biết đâu sẽ có những lúc hữu dụng . Nguồn từ hackingtutorials ORG Video bài học sẽ cung cấp … Đọc tiếp Hacking with NetCat 1-2-3 [Crack OSCP]