Hacking Unreal IRCd 3.2.8.1 on Metasploitable 2

Trong bài hướng dẫn của HackingTutorials này các bạn sẽ thực hành các hướng khai thác dùng Metasploit và dùng mã khai thác khác có trên searchsploit mà ra, ngoài ra các bước phân tích code cũng rất thú vị và cần thiết cho những ai đang ôn thi OSCP. Bài hướng dẫn sẽ được … Đọc tiếp Hacking Unreal IRCd 3.2.8.1 on Metasploitable 2

Exploiting SMB(samba) without Metasploit

This post is about exploitation smb port 445 running on remote Linux system, our target is take remote access via unprotected samba server without using any exploitation tool or framework Các bài liên quan : NetCat, Leo Thang Đặc Quyền Trên Linux ... Tóm tắt các bước và bài hướng dẫn thực hành với Metasploit … Đọc tiếp Exploiting SMB(samba) without Metasploit

A Guide To Linux Privilege Escalation [Crack OSCP]

From Patayu Để nắm vững các kỹ thuật leo thang trên Linux chúng ta cần thực hành thêm các lab vulnhub tuyển chọn tại đây Privilege Escalation Cheatsheet (Vulnhub) What is Privilege escalation? Most computer systems are designed for use with multiple users. Privileges mean what a user is permitted to do. Common privileges include viewing … Đọc tiếp A Guide To Linux Privilege Escalation [Crack OSCP]

Privilege Escalation Cheatsheet (Vulnhub)

From HackingArticles / Mặc dù các bạn không cần phải làm hết nhưng các vulnhub like oscp lab như kioptrix, vulnos ... nên thực hành đầy đủ. Đây là bài viết từ H.A và có kèm link gốc trỏ đến những bài hướng dẫn thực hành rất hay... This cheatsheet is aimed at the CTF … Đọc tiếp Privilege Escalation Cheatsheet (Vulnhub)

Hacking with NetCat 1-2-3 [Crack OSCP]

Trong seri này các bạn cần xem và thực hành để nắm vững các skill khi dùng netcat. Có lẽ là hơi nhiều so với nội dung OSCP nhưng học có bao giờ thừa đâu nhĩ, biết đâu sẽ có những lúc hữu dụng . Nguồn từ hackingtutorials ORG Video bài học sẽ cung cấp … Đọc tiếp Hacking with NetCat 1-2-3 [Crack OSCP]