CEH Practical eCourseware + iLab  : 200 $

  • CEH v11 iLab
  • Video hướng dẫn thực hành Step by Step
  • Hướng dẫn làm iLab Hand-on (cầm tay chỉ việc)

Ngoài ra, eCourseware CEH v11 Practical Lab còn có các video hướng dẫn thực hành và lý thuyết để theo dõi hay tham khảo vào bất kì thời gian nào.

Liên Hệ Đăng Kí