CEH v12 CyberQ

CEH v12 Cyber Range  : 250 $

  • CEH v12 iLab , 6 tháng
  • Video hướng dẫn thực hành Step by Step của chính hãng
  • Hướng dẫn làm iLab Hand-on (cầm tay chỉ việc)

Liên Hệ Mua Lab CyberQ

Chương trình Huấn Luyện 100 Chiến Binh CEH Master (12.5 tr), bao gồm iLab

%d người thích bài này: