Android Pentest: Automated Analysis using MobSF

MobSF là một công cụ mã nguồn mở được phát triển bởi Ajin Abraham được sử dụng để phân tích tự động APK. Đây là tập hợp các công cụ chạy dưới một giao diện, thực hiện các tác vụ riêng lẻ như Jadx, apktool, v.v. và hiển thị kết quả dưới một giao diện chung. Các … Đọc tiếp Android Pentest: Automated Analysis using MobSF

Android Pentest Lab Setup & ADB Command Cheatsheet

Đây là bài tập dựng Android Hacking lab của lớp CEH v11 và CHFI v9 SECURITY365 - CEH VIETNAM Giới thiệu Để tìm hiểu android pentest theo cách tiện lợi hơn các bạn nên thiết lập môi trường Android Pentest trong hệ thống của riêng mình thay vì tiến hành thử nghiệm trên thiết bị … Đọc tiếp Android Pentest Lab Setup & ADB Command Cheatsheet

Android Hooking và SSLPinning với Objection Framework

Để hiểu bài này các bạn cần học qua lớp MOBISEC 1 Giới thiệu : Đây là tool được BQT trình bày tại lớp Pentest Mobile cho BIDV tại QNET vào lúc hết đợt covid 1. Tool quá đỉnh nhưng cũng khó dùng, phải test lab đầy đủ mới hiểu được ý nghĩa của nó. … Đọc tiếp Android Hooking và SSLPinning với Objection Framework

Các công cụ kiểm tra thâm nhập Android quan trọng nhất dành cho Pentesters & Chuyên gia bảo mật

Thông báo chiêu sinh lớp Hacking Android MOBSEC 1 / Khai giảng thứ 7 hàng tuần. Học ONLINE qua Video Stream trên LMS, hỗ trợ trên FaceGroup Học Tập. Học phí 5.500.000 VND / thời gian học 6 tháng. Khuyến mãi 500 K cho các bạn tham gia trước ngày 1/4/2021 Liên hệ Đại Ngọc … Đọc tiếp Các công cụ kiểm tra thâm nhập Android quan trọng nhất dành cho Pentesters & Chuyên gia bảo mật