Live Stream Hỗ Trợ Cho Thí Sinh CEH MASTER

Top 10 thí sinh CEH Master đầu tiên BQT sẽ lvie stream chia sẽ và trình bày hỗ trợ, động viên để các bạn đạt kết quả cao. Sau đây là bài trình bày đúc kết từ 2 bài thi thực tế của bài thi lấy chứng chỉ CEH Master, hy vọng các bạn sẽ đậu thật cao 20/20

Xem bài trình bày được thu lại cua buổi live tại đây :

https://web.microsoftstream.com/video/d7a93424-fa23-4ef1-9112-3791d81d9f8e

Đây là khu vực iClass của các member lới CEH v11, bạn nào là member của lớp nhưng không xem được hãy liên hệ admin https://www.facebook.com/pckungfu

Giới thiệu lớp CEH v11 https://cehvietnam.com/2021/03/10/khoa-hoc-ceh-v11-ansi-certified-ethical-hacker-online/


Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: