Karmetasploit là một bài hướng dẫn tấn công bằng cách giải mạo wifi và tự động tạo ra các rogue AP. Các bạn thử tìm hiểu rogue AP & twin AP xem nó khác nhau thế nào mà các câu hỏi CEH v11 ANSI họ rất hay đề cập trong bài thi chính thức.

Còn Kametasploit là tên khóa học dành cho Pentester bao gồm Hacking with Kali Linxu và Pentest with Metasploit trên nền RedTeam vs BlueTeam CyberRanger

Bài hướng dẫn này các bạn có thể xem tại nguồn Metasploit Unlease của OffSec, còn khóa học KAMETASPLOIT của Security365 là chương trình đào tạo kết hợp Kali Linux và Metasploit và thực hành online trên môi trường CyberRange mô phỏng RedTeam vs BlueTeam rất hay, các bạn có thể xem giới thiệu về nội dung cũng như mô hình lab tại đây. Trong khóa học này ta cũng sẽ bàn sâu hơn về cách khai thác qau Karmetasploit như thế nào, có còn hiệu quả hay không cũng như đề ra cách phòng chống thích hợp.

CEH v11 + @ CEHVIETNAM


Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: