Khóa học chuẩn bị cho kì thi chứng chỉ quốc tế OSCP. Mặc dù OSCP không được xét là một chứng chỉ đầu vào bởi Bộ Quốc Phòng Mỹ hay NSA – Cơ Quan An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ nhưng là một chứng chỉ được đánh giá cao hàng đâu bởi các công ty kiểm thử bảo mật, các doanh nghiệp và tập đoàn lớn tại Việt Nam. PreOSCP là khóa học sẽ giúp các bạn trang bị tốt cho kì thi chính thức. Học phí  9.900.000 VND. Liên hệ MINH-NG hay Trang chủ Viện Đào Tạo An Ninh Mạng Security365

Chương Trình Đào Tạo PreOSCP

Khóa học an toàn thông tin đỉnh cao dành cho doanh nghiệp và các chuyên viên cao cấp  SANS CERT GCIH và GPEN.   Các bạn sẽ được học và hướng dẫn ôn thi bởi giáo viên kinh nghiệm đào tạo, đạt chứng nhận SANS tương ứng và trên mô hình Lab chuẩn SANS. Một khóa học trực tuyến chính hãng trong vòng 7 ngày online sẽ có chi phí 8000 $, tuy nhiên chương trình đào tạo SANS của CEH VIETNAM sẽ tiếp kiệm 50 % với thời lượng gấp đôi [Luu ý học phí đã bao gồm voucher thi chứng chỉ] –

Liên hệ Admin

Chương Trình Huấn Luyện SANS

%d người thích bài này: