Với sitelock tôi có thể ngăn chặn được các web shell nguy hiểm nhất mà ngay cả những nhà cung cấp web hosting như Namecheap, Dreamhost, Bluehost, Hostgator … hay các ứng dụng Anti Virus của Virustotal cũng không dò ra. Với kết quả thử nghiệm thực tế tại website http://metasploit.club đã kiểm chứng tính hiệu quả này

Sitelock : Giải pháp bảo mật web số 1