Chương Trình Huấn Luyện SANS

Khóa học an toàn thông tin đỉnh cao dành cho doanh nghiệp và các chuyên viên cao cấp  SANS CERT GCIH và GPEN.   Các bạn sẽ được học và hướng dẫn ôn thi bởi giáo viên kinh nghiệm đào tạo, đạt chứng nhận SANS tương ứng và trên mô hình Lab chuẩn SANS. Một khóa học trực tuyến chính hãng trong vòng 7 ngày online sẽ có chi phí 8000 $, tuy nhiên chương trình đào tạo SANS của CEH VIETNAM sẽ tiếp kiệm 50 % với thời lượng gấp đôi [Luu ý học phí đã bao gồm voucher thi chứng chỉ] –

Liên hệ Admin