Chương Trình Đào Tạo PreOSCP

Khóa học chuẩn bị cho kì thi chứng chỉ quốc tế OSCP. Mặc dù OSCP không được xét là một chứng chỉ đầu vào bởi Bộ Quốc Phòng Mỹ hay NSA – Cơ Quan An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ nhưng là một chứng chỉ được đánh giá cao hàng đâu bởi các công ty kiểm thử bảo mật, các doanh nghiệp và tập đoàn lớn tại Việt Nam. PreOSCP là khóa học sẽ giúp các bạn trang bị tốt cho kì thi chính thức. Học phí  9.900.000 VND. Liên hệ MINH-NG hay Trang chủ Viện Đào Tạo An Ninh Mạng Security365