vMware vSphere & Metasploit

Bài chuyển ngữ và có biên tập đôi chút của instrcutor Nguyễn Trần Tường Vinh (CEH Master) Bài gốc của tác giả Duane Anderson tại đây https://hakin9.org/vmware-vsphere-security-and-metasploit-exploitation-framework/ Khung khai thác Metasploit và Các vấn đề Bảo mật vMware vSphere Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu một số mối đe dọa, cách giảm thiểu … Đọc tiếp vMware vSphere & Metasploit