Tự Dựng Lab Để Mà Hack “ibuk”

Đừng đi hack các mục tiêu online không có thẩm quyền, hãy tự dựng lab để mà hack. Bạn nào muốn tự nghiên cứu, cũng dựng lab để mà hack. Bạn nào muốn tập làm võ sĩ máy tính hay "giang hồ mạng" hãy tự build lab để mà luyện Đây là sách viết bởi … Đọc tiếp Tự Dựng Lab Để Mà Hack “ibuk”