Best Cyber Security Cert

Các chuyên gia InfoSec muốn đi đầu trong lĩnh vực bảo mật CNTT nên đạt được ít nhất một trong năm chứng chỉ bảo mật thông tin hàng đầu này. Nguồn https://www.businessnewsdaily.com/10708-information-security-certifications.html Theo "Báo cáo vi phạm dữ liệu giữa năm 2019" của Cyber ​​Risk Analytics , nửa đầu năm 2019 đã chứng kiến ​​hơn 3.800 vi phạm … Đọc tiếp Best Cyber Security Cert