Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 3 Passive Information Gathering

Thu thập thông tin là một chủ đề cũng thuộc hàng "thiết yếu", trong CEH v11 nó nằm ở module 2,3,4 của NICE Framework 2.0 / Cyber Kill Chain. Ở OSCP / PWK thì học chia làm 2 phần bị động và chủ động. Hãy mở CBT Lab ra và chuẩn bị chiến nào ...................... … Đọc tiếp Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 3 Passive Information Gathering