[Bài tập Làm Đêm] Cài đặt Kali Linux 2021.1 – Pentest Metasploitable 2 với Kali LINUX 2021

Trong bài học hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước cần thiết để cài đặt Kali Linux  2021.1 . Kali Linux 2021.1 đã sẵn sàng để tải xuống với nhiều bản cập nhật DE, bản cập nhật NetHunter và hỗ trợ cho máy ảo trên Apple Silicon. Kali Linux là một hệ điều hành được sử … Đọc tiếp [Bài tập Làm Đêm] Cài đặt Kali Linux 2021.1 – Pentest Metasploitable 2 với Kali LINUX 2021

CTF – Kioptrix Level 4 – Walkthrough Step By Step

Welcome back to Kioptrix CTF Series! Previously we’ve covered up to 3 Levels of Kioptrix series CTF which you can find by this link. Alright lets start the 4th level of Kioptrix series. Download Link – http://www.kioptrix.com/dlvm/Kioptrix4_vmware.rar (Level 1.3)Size – 213MB As always, when you try to solve any Vulnhub VM, your first step is to host discovery with … Đọc tiếp CTF – Kioptrix Level 4 – Walkthrough Step By Step