Lý Thuyết Nhập Môn Hacker Mũ Trắng

Phần lý thuyết được biên soạn trên tài liệu tóm lược, các bạn cần tham khảo thêm các slide tiếng Việt và cả tài liệu chính hãng khi cần (đọc tham khảo, hay dùng để tra cứu giải đáp câu hỏi, hoặc những lúc rảnh rỗi mang ra ngâm cứu..., nội dung 3500 trang lý … Đọc tiếp Lý Thuyết Nhập Môn Hacker Mũ Trắng