CISA, FBI và NSA Công bố bản Tư vấn chung và Máy quét dành cho các lỗ hổng Log4j

Các cơ quan an ninh mạng từ Úc, Canada, New Zealand, Mỹ và Anh hôm thứ Tư đã đưa ra một tư vấn chung để đối phó với việc khai thác rộng rãi nhiều lỗ hổng trong thư viện phần mềm Log4j của Apache bởi những kẻ bất chính. Log4J Scanner https://github.com/cisagov/log4j-scanner "Các lỗ hổng … Đọc tiếp CISA, FBI và NSA Công bố bản Tư vấn chung và Máy quét dành cho các lỗ hổng Log4j

CEH v11 + Log4J Pentest Lab

CEH v11 + Log4J Pentest Lab Phần 1 - Trong phần 2 chúng ta sẽ đi vào thực hành và khai thác TryHackMe Log4J Lab Các bạn hãy tìm các lab vulnhub có bug này chay local, hoặc dựng lab local để thực hành và chia sẽ qua nhóm lớp CEH v11 ANSI hay CEH … Đọc tiếp CEH v11 + Log4J Pentest Lab

Tổng Quan về Lỗ hổng Bảo mật CVE-2021-44228 hay Log4Shell

Học tấn công để phòng thủ với CEH VIETNAM - Lịch Khai Giảng Các Khóa Học : Như thường lệ, các lỗ hổng bảo mật nguy hiểm dễ bị tấn công được bổ sung vào bài học của các khóa học CEH v11, PENTEST + và PreOSCP / eJPT hay CPENT của CEH VIETNAM. Các … Đọc tiếp Tổng Quan về Lỗ hổng Bảo mật CVE-2021-44228 hay Log4Shell