CHFI v9 : HoneyDrive 3 vs Kali Linux

Chiêu sinh khóa học CHFI v9 - Học online qua video LMS, với group support và live và khai giảng vào thứ 4 hàng tuần. Tôi biết đến HoneyDrive khi phân tích tình huống banking trouble của honeynet, khi đó các tác giả có hướng dẫn dùng " hoa ăn thịt người " để bóc … Đọc tiếp CHFI v9 : HoneyDrive 3 vs Kali Linux