Chiêu Sinh Khóa Học Comptia PENTEST+ Trực Tuyến

Đây là khóa học Comptia Pentest + đầu tiên tại Việt Nam. Được triển khai theo mô hình đào tạo online qua Zoom vào thứ 7 hàng tuần vào lúc 6 giờ PM