Enum Metasploitable 2

CEH v11 Hacking Lab - Module 4 Enumeration + Trong bài hướng dẫn hacking & pentest với Metasploit này các bạn sẽ liệt kê máy ảo Metasploitable 2 để thu thập thông tin hữu ích cho việc đánh giá lỗ hổng. Kiến thức này tương ứng với chương 4/19 của CEH và thuộc chương 5 … Đọc tiếp Enum Metasploitable 2