CEH ECSA CPENT LPT “Real EXAM” : Sumo-1 , TryHackMe & Pentester Lab ShellShock

Lưu ý, đây là RealEXAM hay Dump Thực Hành nha các bạn, do đó hãy lưu vào note ngay! Vừa qua, khi làm bài thi thực hành hay ôn luyện cho các môn như CEH Master, ECSA Practice, CPENT, LPT hay PENTEST + tôi thấy nhiều bài ra lỗi về ShellShock, một lỗi khá cũ … Đọc tiếp CEH ECSA CPENT LPT “Real EXAM” : Sumo-1 , TryHackMe & Pentester Lab ShellShock