Hướng Dẫn Dựng Lab Học Hacking Tại Nhà Hay Nhất

Hay nhất là vì dễ dựng chạy ngon lành trên Vmware, IP lấy mượt mà suôn sẽ, lỗi bao la bát ngát để luyện công , và dùng để học đủ các loại môn từ cơ sở như Nhập Môn Hacker Mũ Trắn cho đến nâng cao với CEH hay PENTEST +, PreOSCP https://www.youtube.com/watch?v=MKe88wm0C2A