PowerShell Empire dành cho Pentester : Mimikatz

Bài viết này sẽ giới thiệu các cuộc tấn công và tác vụ khác nhau có thể được thực hiện trên Máy Windows bị xâm nhập, là một phần của Bộ điều khiển miền thông qua Mô-đun Mimikatz có sẵn của PowerShell Empire. Mục lục Giới thiệuTấn công đồng bộ hóa DCDC Sync Hash DumpVé … Đọc tiếp PowerShell Empire dành cho Pentester : Mimikatz