[PreOSCP] Hướng dẫn Toàn diện về Tấn công Password Spraying

Chiêu sinh khóa học PreOSCP - Tài liệu thực hành Home Lab Hôm nay chúng ta giải quyết kỹ thuật thoạt nghe rất giống với Bruteforcing nhưng không phải là brute-force. Đó là Password Spraying. Chúng tasẽ hiểu sự khác biệt giữa hai điều này và cũng làm sáng tỏ những tình huống thực tế. Sau đó, ta … Đọc tiếp [PreOSCP] Hướng dẫn Toàn diện về Tấn công Password Spraying

PowerShell Empire dành cho Pentester : Mimikatz

Bài viết này sẽ giới thiệu các cuộc tấn công và tác vụ khác nhau có thể được thực hiện trên Máy Windows bị xâm nhập, là một phần của Bộ điều khiển miền thông qua Mô-đun Mimikatz có sẵn của PowerShell Empire. Mục lục Giới thiệuTấn công đồng bộ hóa DCDC Sync Hash DumpVé … Đọc tiếp PowerShell Empire dành cho Pentester : Mimikatz