Voucher Học & Thi Chứng Chỉ CEH Pratice Lấy CEH Master

Dành cho những bạn nào đã có chứng chỉ CEH ANSI , muốn thi CEH Practice để lấy thêm 2 cert CEH Practice và CEh Master. CEH Practice là bài thi gồm 20 câu hỏi thực hành trong thời gian 6 tiếng bao gôm các chủ đề giải mã, phân tích trafix, bẻ khóa, exploit … Đọc tiếp Voucher Học & Thi Chứng Chỉ CEH Pratice Lấy CEH Master