Hướng dẫn Thiết lập mô hình Lab để Kiểm tra thâm nhập Log4J

(Nguồn HA) Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận và chứng minh trong thiết lập phòng thí nghiệm log4j , việc khai thác lỗ hổng bảo mật mới được xác định là CVE-2021-44228 ảnh hưởng đến gói ghi nhật ký java, Log4J. Lỗ hổng này có điểm số mức độ nghiêm trọng là 10,0 , chỉ định quan trọng nhất và … Đọc tiếp Hướng dẫn Thiết lập mô hình Lab để Kiểm tra thâm nhập Log4J