CPENT : LAMPSecurity CTF6 !

Đây là bài thực hành bổ sung mà các bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi CPENT nên hoàn thành. Bài lab tập trung vào ứng dụng web với các kỹ năng brute force dir và tận dụng lỗi reuse password, sau đó tạo và up shell với metasploit để kết nối ngược và hack … Đọc tiếp CPENT : LAMPSecurity CTF6 !

Khóa Học & Voucher Thi CPENT + LPT # Chương trình Đào Tạo dành cho các PENTESTER Hàng Đầu

Có rất nhiều chứng chỉ về kiểm thử bảo mật uy tín và danh giá hiện nay của các hãng như Comptia với Pentest +, Offensive Security với OSCP hay SANS với loạt chứng nhận như GPEN. Nhưng hiện nay, chứng chỉ số 1 với quy trình đào tạo tuân thủ NICE 2.0, NIST 800-63 … Đọc tiếp Khóa Học & Voucher Thi CPENT + LPT # Chương trình Đào Tạo dành cho các PENTESTER Hàng Đầu

Hướng Dẫn Đăng Kí Học Trực Tuyến CPENT, CEH v11, CHFI v10, ECSA v10, PENTEST + , Pre OSCP, CYSA+, Security+, GPEN

Để đăng kí học trực tuyến các chương trình đào tạo CEH v11, CHFI v9, ECSA v10, PENTEST +,CYSA+ và cả CompTIA SECURITY + hay GPEN các bạn cần thanh toán học phí ương ứng mỗi môn học qua chuyển khoản đến số tài khoản (ghi rõ tên khóa học trên UNC hay thông tin … Đọc tiếp Hướng Dẫn Đăng Kí Học Trực Tuyến CPENT, CEH v11, CHFI v10, ECSA v10, PENTEST + , Pre OSCP, CYSA+, Security+, GPEN