CEH v11 STUDY & LAB GUIDE

KHác với phiên bản CEH v10 với các tài liệu PDF được bảo vệ bằng locklizard có thể bị vượt qua bằng những kỹ thuật forensic. Sau khi các bạn đăng kí voucher thi CEH v11 từ EC Council sẽ được cấp 1 ebook CEH v11 hơn 5000 trang trên Vista-Book. Ta có thể đọc … Đọc tiếp CEH v11 STUDY & LAB GUIDE