CISA Khuyến Cáo quản trị viên VMware vá lỗ hổng nghiêm trọng trong Workspace ONE UEM aka CVE-2021-22054

CISA đã yêu cầu quản trị viên và người dùng VMware nhanh chóng vá một lỗ hổng bảo mật quan trọng được tìm thấy trong bảng điều khiển Workspace ONE UEM mà các tác nhân đe dọa hay Hacker có thể lạm dụng để truy cập vào thông tin nhạy cảm. Workspace ONE Unified Endpoint … Đọc tiếp CISA Khuyến Cáo quản trị viên VMware vá lỗ hổng nghiêm trọng trong Workspace ONE UEM aka CVE-2021-22054