Pentest / Hacking with KALI LINUX 2021 [Video Course]

Khóa học qua video với FB Support Group GCEH 3 – Pentest with Kali Linux 2021 / 3 Tháng / Học phí 2.000.000 VND Ngày nay, Kali Linux không thể thiếu trong kho “vũ khí” của các chuyên gia an ninh mạng và hacker mũ đen hay mũ trắng. Với gần 300 công cụ mạnh … Đọc tiếp Pentest / Hacking with KALI LINUX 2021 [Video Course]