Hack The Kioptrix Level-1.1 (Thử thách Boot2Root) – SQL Injection

Video Demo trong Khóa học PENTEST + (CEH VIETNAM) Hack The Kioptrix Cấp độ-1 Kioptrix VM Image này là một thử thách không quá khó, rất thích hợp với các bạn sinh viên nếu phải chọn 1 đề tài pentest nộp cho thầy. Mục tiêu của trò chơi là có được quyền truy cập root thông qua bất … Đọc tiếp Hack The Kioptrix Level-1.1 (Thử thách Boot2Root) – SQL Injection

Hack The Kioptrix Cấp độ-1

Video Demo trong Khóa học PENTEST + (CEH VIETNAM) Kioptrix VM Image này là một thử thách tương đối dễ dàng. Mục tiêu của bài thực hành pentest hay hacking này là có được quyền truy cập root thông qua bất kỳ phương tiện nào có thể (ngoại trừ việc thực sự hack máy chủ hoặc … Đọc tiếp Hack The Kioptrix Cấp độ-1