Combo Học & Voucher Thi CPENT v1 – Chương trình Đào Tạo dành cho PENTESTER

CPENT của EC-Council là một khóa học chuyên về thực hành tương tự như OSCP của Offensive Security. Được công bố vào đầu năm 2021, đây là một chứng chỉ được đánh giá có độ khó cao như OSCP về một số phương diện (tham khảo). Chương trình học dành cho các Chuyên gia Kiểm … Đọc tiếp Combo Học & Voucher Thi CPENT v1 – Chương trình Đào Tạo dành cho PENTESTER