Hướng Dẫn Đăng Kí Thi Qua RPS (Remote Proctor Service) Của EC Council

Xin chào các bạn ! CEH | MASTER Hiện nay EC Council có thay đổi trang đăng kí thi qua RPS. Từ trang proctor sang proctor1 (theo như BQT CEH VIETNAM nhận thấy thì các môn CEH ANSI và nhiều môn khác đã có thể đăng ki trên proctor1 dễ dàng, nhưng phải nhập code … Đọc tiếp Hướng Dẫn Đăng Kí Thi Qua RPS (Remote Proctor Service) Của EC Council