Active Directory Bugs có thể cho phép tin tặc chiếm quyền điều khiển Domain Windows

Microsoft đang kêu gọi khách hàng vá hai lỗ hổng bảo mật trong bộ điều khiển miền Active Directory (Domain Controller) mà họ đã giải quyết vào tháng 11 sau khi có c bằng chứng khái (PoC) vào ngày 12 tháng 12. Hai lỗ hổng - được theo dõi là CVE-2021-42278 và CVE-2021-42287 - có xếp hạng mức độ nghiêm trọng … Đọc tiếp Active Directory Bugs có thể cho phép tin tặc chiếm quyền điều khiển Domain Windows