Luyện Tập & Ôn Thi CySA+ (CS0-003) Cấp Tốc

CompTIA CySA+ CS0-002 sẽ hiệu lực đến hết năm 2022 sẽ “về hưu” và thay thế bằng CS0-003  CompTIA CySA+. Hiện nay phiên bản beta của CySA+ CS0-003 cho đăng kí thi đến đầu năm 2023. CompTIA VIETNAM tổ chức khóa ôn luyện cấp tốc dựa trên bộ câu hỏi pre order của Exams4Sure (giá … Đọc tiếp Luyện Tập & Ôn Thi CySA+ (CS0-003) Cấp Tốc