Trình kích hoạt Windows KMSPico độc hại ăn cắp ví tiền điện tử của người dùng

Người dùng tìm cách kích hoạt Windows vi phạm bản quyền đang bị nhắm mục tiêu để triển khai phần mềm độc hại được thiết kế nhằm cướp thông tin đăng nhập trong ví tiền điện tử. Phần mềm độc hại này được gọi là " CryptBot " , là một kẻ đánh cắp thông tin có khả … Đọc tiếp Trình kích hoạt Windows KMSPico độc hại ăn cắp ví tiền điện tử của người dùng